Standarde ISO

Ne pregatim pentru recertificare conform cu SR ISO 9001:2008 si trecerea la SR ISO 9001:2015.